ŠVP

ŠVP = Školní výchovný program je závazný program pro MŠ. Každá školka si vypracovává program na 3 - 5 let, který je dále rozpracován v jednotlivé Třídní vzdělávací programy (TVP).

Náš ŠVP je nazván "Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě"  a je rozdělen na 3 hlavní integrované bloky: Spolu do světa, Chválím Tě, Země má, Jak se staví svět.

 

Třídní témata :

Broučci: Rok s krtkem

Koťátka: Barevné klíče paní Duhy

Sluníčka:

Bližší podrobnosti a konkrétní náměty najdete v MŠ.