Režim dne v MŠ

Základní režim pro všechny třídy:

6:30 - 8:00 příchod do MŠ

6:30 - 9:00 hry dle volby dětí,

8:20 - 8:50 dopolední svačinka

9:00 - 9:30 řízená činnost, hry

9:30 - 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 - 12:30 oběd, čištění zubů, příprava na polední odpočinek, odchod dětí po obědě

12:30 - 14:00 polední odpočinek

12:30 - 14:00 kroužky, popolední aktivity koťátka, sluníčka (Kapičky)

14:00 - 14:30 odpolední svačinka

14:30 - 16:00 hry, odchod domů

Každá třída má režim upravený podle konkrétní situace a režimu celé MŠ (výdej jídla...). Bližší informace v jednotlivých třídách.