O nás

Od 1. 1. 2012 je MŠ součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, ředitelem je Mgr. David Klimeš, zástupkyní ředitele Mgr. Renata Šilhánková (od 1. 8. 2018). Od 1. 2. 2012 je ustavena vedoucí učitelkou MŠ p. Hana Tlustá.

Mateřská škola Dýšina je od 1. 9. 2011 trojtřídní, od 1. 9. 2013 čtyřtřídní, od 1. 9. 2016 opět trojtřídní mateřská škola sídlící v budově obce. Třídy broučků a koťátka sídlí ve stávající budově MŠ, třída sluníček v budově ZŠ (vchod u tělocvičny). 

 

Školní řád je vyvěšen na přístupném místě ve škole.

 
KONZULTAČNÍ HODINY
 

Vážení rodiče, máte-li jakýkoliv problém, nejasnost, dotaz, chcete vědět vše o svém "drobečkovi", nabízíme vám KONZULTAČNÍ HODINY s učitelkami v MŠ.

Je dobré se vždy předem domluvit s danými učitelkami.

   
Údaje o zařízení
 
Zřizovatel : Obecní úřad Dýšina
Stanovená kapacita : 43 dětí (dle Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. ŠMŠ/661-3/09) v budově MŠ, 19 dětí v nové třídě v ZŠ  

Provozní doba. : 6.30 - 16.00 hodin

Školné: 550,- Kč - účet MŠ (variabilní symbol - viz seznam v MŠ) do 15. dne v měsíci, nebo hotově u vedoucí ŠJ p. Židové

 

Stravné:  částku za stravné vždy včas zveřejní p. hospodářka na nástěnkách, variabilní symbol uložen u učitelek (je neměnný po celou dobu docházky do MŠ). Veškeré informace k platbě stravného vám podá vedoucí ŠJ p. Židová.