Co nás letos čeká

04.09.2017 06:30

Předběžný přehled chystaných akcí:

 

Září - zahájení některých kroužků (Kapičky, cvičení)

Říjen - zahájení kroužků (keramika, angličtina), drakiáda, fotograf (23. 10.). Podzimní prázdniny (26. + 27. 10.)

Listopad - podzimní skřítkové, divadlo Hra

Prosinec - mikulášská, vánoční nadílka. Vánoční koncert Kapiček. Vánoční prázdniny

Leden - Tříkrálová návštěva kostela

Únor - Jarní prázdniny (19. - 23. 2.), masopustní průvod (13. 2.), maškarní bály

Březen - Morana, návštěva knihovny, schůzka rodičů předškoláků (třída koťat)

Duben - zahájení plaveckého výcviku předškoláků

             Zápis do 1. třídy, Den otevřených dveří v MŠ

             Velikonoce

Květen - oslava maminek, Jarní koncert Kapiček,  společné fotografování tříd

              Zápis do MŠ

              třídní výlety

Červen -  rozloučení s předškoláky, přespávačka v MŠ

O připravovaných akcích budete včas informování. Sledujte pravidelně nástěnky v MŠ a  dle možností i web. stránky MŠ.

Pokud vás zaujme nabídka na vhodnou kulturní akci, budeme rádi za váš tip či předanou informaci.

 

Zprávičky o prožitém roce najdete v sekci Stalo se... - archiv akcí