Sluníčka  

          

        

 Do třídy "sluníček" dochází děti od 4 do 5 let a učí zde p. uč. Lenka Humlová a p. asistentka Alexandra Antonová. Třída je umístěna v budově ZŠ.