Sluníčka  

          

        

 Do třídy "sluníček" dochází děti od 4 do 5 let a učí zde p. uč. Simona Trkovská a Terezie Bártlová. Třída je umístěna v budově ZŠ.