Kroužky a mimoškolní aktivity

Od září se opět "rozjede" nabídka kroužků zejména pro předškoláky, ale také pro mladší kamarády (podle obsazenosti). Kroužek AJ (rozvoj jazyka, výslovnost, možnost soustředění...) a keramiky (náročné na individuální přístup k dětem, prostor, materiál) je nabízen pouze pro předškolní děti, hudební kroužek naplníme do kapacity 25 dětí (s přihlédnutím k účasti v loňském roce, aktivnímu zájmu DĚTÍ, schopnosti soustředit se na krátkou dobu, vystupovat před ostatními, a také zpívat, rytmizovat).

Všechny učitelky v MŠ se snaží každý den o všestranný rozvoj dětské osobnosti, připravované kroužky jen doplňují pravidelné činnosti. Prosíme rodiče, aby pečlivě a s rozvahou zvážili možnosti a schopnosti svých ratolestí a nesnažili se "nacpat" děti do všech dostupných kroužků a aktivit i přes nechuť či  nezájem dětí.

Všechny kroužky (kromě logopedie) budou probíhat v budově ZŠ.


NABÍDKA KROUŽKŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI:

PO - 12:00 - 12:45 (od dubna 2019) - plavecký kurs (Rokycany)

ST - 12:30 - 14:00  - hudební kroužek Kapičky (J. Bártlová) - po domluvě možná i účast dětí ze třídy sluníček, poplatek 100,- Kč za pololetí

ČT - 9:00 - 10:00 (1x14 dní) - logopedie (H. Tlustá)

ČT - 12:00 - 12:45  - kroužek Angličtiny (E. Šnajdrová), poplatek 600,- Kč za pololetí

PÁ - 12:00 - 14:00 - kroužek Keramiky (S. Trkovská), poplatek 800,- Kč za pololetí

ve spolupráci s TJ SPV Dýšina:

ÚT - 17:00 - 18:00 (od 4. 9.) - cvičení rodiče a děti (V. Zelenková)

ČT - 16:00 - 17:00 (od 6. 9.) - cvičení předškoláků (J. Jedličková, I. Kokešová, V. Zelenková, D. Vávrová)